Visipoint Oy

Visipoint on kemian ja biotieteiden alalla toimiva tutkimus- ja kehitysyhtiö, joka tarjoaa tuotantoyrityksille kokonaisvaltaisen palvelun tuotantoprosessin raaka-aineiden, jalostustuotteiden sekä sivuvirtojen sisältämien kemiallisten yhdisteiden uusien käyttötarkoitusten tunnistamiseen ja alkuvaiheen kehitystyöhön.

Visipointin palvelut ovat kustannustehokas ratkaisu korkealaatuisten kemiallisten ja mikrobiologisten analyysi-, synteesi- ja tutkimusmenetelmien käyttämisessä asiakasyrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Visipointin asiantuntijoilla on vuosikymmenten kokemukseen kemian, biokemian ja farmakologian alan  yliopistollisesta tutkimustyöstä usein yritysyhteistyössä. Visipointin henkilöstöön kuuluu myös liiketoiminnan kehittämisen ja innovaatioiden kaupallistamisen ammattilaisia.