Use case

Visipointin palveluja kuvaa seuraava käyttäjäkuvaus.

Lähtötilanne: Keskisuuri elintarviketeollisuuden yritys hakee uusia käyttökohteita käyttämilleen kasviperäisille raaka-aineille.

Visipointin tarjoama ratkaisu on kehityshanke, jonka vaiheet ovat:

1. Visipoint toteuttaa kirjallisuustutkimuksen raaka-aineen sisältämistä tiedossa olevista kemiallisista aineista, niiden ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Tuloksena tuotetaan tiivis kuvaus raaka-aineen sisältämien kemiallisten yhdisteiden uusista käyttömahdollisuuksista muuallakin kuin elintarvikkeena.

2. Visipoint tutkii raaka-aineen sisältämät yhdisteet ja tulosta käytetään projektin molekyyli-informaationa. Tutkimuksen tuloksena tunnistetaan raaka-aineista tärkeimmät kirjallisuudessa mainitut molekyylit ja myös mahdollisia uusia molekyylejä sekä arvioidaan niiden pitoisuudet raaka-aineessa.

3. Visipoint arvioi valikoitujen tunnistettujen molekyylien käyttömahdollisuuksia arvokemikaaleina valituilla liiketoiminta-aloilla. Tuloksena syntyvä raportti kuvaa kunkin molekyylin käyttömahdollisuuksia niiden arvioituihin biologisiin vaikutuksiin pohjautuen. Tällä valitaan mahdollisia tuotekehityksen vaihtoehtoisia suuntia.

4. Visipoint tutkii valittujen molekyylien biokemiallisia ja molekyylibiologisia vaikutuksia laboratoriotason testisysteemeissä. Tutkimuksen tuloksena selviää kuinka aktiivisia molekyylit ovat biologisesti, jolloin voidaan arvioida edellisessä kohdassa valittujen suuntien kaupallista vahvuutta.

5. Visipoint voi hakea biologisesti aktiiviseksi todetuille molekyyleille asiakkaita maailmanlaajuisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa autamme viemään käytäntöön ja kaupallistamaan valitut uudet molekyylipohjaiset tuotteet ja yhdisteet.